Logotyp för SiteVisiondagarna 2020
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Inte bara snack utan
också lite verkstad?

Tomas Johansson Haavik

Tomas Johansson Haavik

SKL delar med sig av några praktikfall där analysen av besökarnas behov och beteenden har lett till nya lösningar och tjänster.

Alltför ofta leder webbanalysen bara till viftande armar, skrynklade pannor och nickande samsyn. Mer sällan har man tid, pengar eller energi att använda underlaget för att åstadkomma faktiska förbättringar. Men ibland händer det! Följ med på en vacklande vandring från siffror och frågor till konkreta SiteVision-lösningar som:

  • Konferenswebbar
  • Lärande exempel
  • Digitala rapporter
  • Cirkulär

Om Tomas

Tomas Johansson Haavik är till vardags webbstrateg på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Han är mestadels nedsjunken i grubblerier, men kommer då och då upp till ytan för att snappa luft och försöka göra verkstad av allt snack som bubblar därnere.

Logotyp SKL - Talare vid SiteVisiondagarna 2019

Platinumsponsorer

Guldsponsorer

Silversponsorer