SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

RESTApp Exempel

Hämta artiklar från ett arkiv

Exemplet hämtar alla artiklar från ett arkiv som pekas ut i konfigurationen för RESTApp:en.

Detta exempel bygger på RESTApp-boilerplate som hittas på SiteVisions GitHub.

Krav:

 • Minst SiteVision 4.5.2.
 • License för att bygga RESTApps

Dokumentation

Mer information om RESTApps finns på vår utvecklarwebb.

// index.js
(function() {
  'use strict';

  var
   appData       = require('appData'),
   restApi       = require('RestApi'),
   properties      = require('Properties'),
   router        = require('router');

	// endpoint - <domain>/rest-api/<addonName>/articles
  router.get('/articles', function(req, res) {
   // get archive from configuration
   var jcrNode = appData.getNode('archive');
   var articles = getArticles(jcrNode);
   
   res.json({articles: articles});
  });

  function getArticles(aJcrNode) {
   // get articles from archive via restApi-util and specified properties
   // "SV.Title", "SV.Image", "SV.Description" are metadata identifiers pointing to a specific text/image-module.
   var data = restApi.get(aJcrNode, 'nodes', { "properties": ["SV.Title", "SV.Image", "SV.Description", "publishDate", "URI"]});

   var articles = data.body;

   articles.forEach(function(article) {
     var image = article.properties["SV.Image"];
     if (image) {
      article.properties.imageUrl = properties.get(image, 'URL');
     }
   });

   return articles;
  }
}());
 /config/index.html
<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-heading">
   <h3 class="panel-title">Exponera arkiv</h3>
  </div>

  <div class="panel-body">
   <div class="form-group">
     <label>Välj arkiv</label>
     <input class="form-control" placeholder="Välj" data-component="page-selector" name="archive">
   </div>
  </div>
</div>

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter