SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Funka

GULDSPONSOR

Funka startades som ett projekt inom funktionshinder­rörelsen och är idag marknadsledande inom området tillgänglighet.

Vi har under årens lopp gett stöd och hjälp med krav, test, utbildning och rekommendationer kring tillgänglighet och användbarhet till ett stort antal kommuner och myndigheter som använder SiteVision.

I dagsläget ökar lagkraven på tillgänglighet vilket gör att allt fler fokuserar inte bara på externwebb utan också interna system och appar. Samtidigt gör den tekniska utvecklingen att det blir allt viktigare att ha en strukturerad metodik för att säkerställa tillgänglighet genom olika faser i ett utvecklings- design- eller kommunikationsprojekt och naturligtvis även under förvaltning.

Funka arbetar med tillgänglighet vad gäller information i alla tänkbara format, digitala gränssnitt och automater. Våra rekommendationer bygger på praktisk erfarenhet och vetenskaplig grund. Ca 20 % av bolagets verksamhet finansieras av forskningsmedel.

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter