Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

CASE CONSID

NIBE Energy Systems

Från första kontakten med NIBE Energy Systems har fokus legat på en skalbar lösning som ska kunna anpassas till olika marknader och länder, samt till företagets dotterbolag. Läs mer om hur det kostnadseffektiva och strategiska Small, medium, large-konceptet tog form hos NIBE Energy Systems.

Bild nibe

OM NIBE ENERGY SYSTEMS

NIBE Energy Systems är Nordens största tillverkare av energiprodukter för villor och fastigheter. Företaget är grundat i Markaryd, där huvudkontoret ligger än idag, och man är marknadsledande i norra Europa inom varmvattenberedare och värmepumpar.

NIBE AB ingår i börsnoterade NIBE Industrier AB som närmar sig en omsättning på 20 miljarder kr och har omkring 15 000 anställda i 30 länder i Europa, Nordamerika, Asien och Australien.

UTMANINGEN

För NIBE Energy Systems fanns vid en första kontakt en tydlig utmaning i att bygga en ny webbplattform – att skapa en skalbar lösning vilken skulle gå att använda mot företagets och dotterbolagens alla marknader. Detta för att kunna kommunicera enhetligt och skapa en tydligare struktur i hur NIBE kommunicerar via sin sajt, samt att kunna fokusera mer på kundupplevelsen på hemsidan.

UPPDRAGET

Därav bestod uppdraget i mångt och mycket av att skapa en skalbar plattformsstruktur som skulle gå att applicera på alla länders och dotterbolags sajter, samtidigt som anpassningsmöjligheter mot enskilda länder och marknader var av stor vikt. I och med detta innefattade uppdraget en uppgradering av såväl externwebb och gränssnitt som PIM-system och arkitektur.

LÖSNINGEN

Lösningen heter Small, medium, large-konceptet – en stor digital plattformsstruktur som likt en förgreningsdosa ska kunna jackas in i samtliga dotterbolag, och mot samtliga marknader och länder. Det handlar om mallar anpassade för olika storlekar som kan återanvändas med arkitektur, gränssnitt och PIM-system beroende på omfattning. I konceptet ingår en SiteVision-baserad webbsajt och ett PIM-system i inRiver som är kopplat till sajten. Stort fokus ligger på UX med målet att göra det lättare för kunder att guidas rätt med utgångspunkt i kundens egna unika situation, boende och behov.

RESULTATET

På NIBE är man nöjda med att nu ha en skalbar och välordnad webbsajt som styrs globalt från huvudkontoret i Markaryd. Denna kontroll har lett till att NIBEs alla sajter, på olika språk och mot olika marknader, har en genomgående röd tråd, rätt grafiska profil men samtidigt kan anpassas mot just den marknadens behov och efterfrågan. I skrivande stund rullas projektet ut, och man har än så länge lanserat Small, medium, large-konceptet på flertalet marknader, bland andra Sverige, Tyskland och Storbritannien. Nu står övriga marknader, och så småningom även dotterbolag, på tur.

– Samarbetet med Consid har präglats av en gemensam syn på att förstärka och förenkla kundupplevelsen när man som konsument kommer in på NIBEs hemsida. Nu är det dags för nästa steg att rulla ut hemsidan till övriga länder inom affärsområdet.

Magnus Axelsson, Marknadskommunikationschef på NIBE Energy Systems.

Läs mer här om du vill veta mer om vad vi kan erbjuda inom våra affärsområden.

Logga consid
Bouvet
Consid
inUse
Limepark
Soleil
CGI
Cybercom Group
ETU
Funka
HiQ
MediaflowPro
rek.ai
Vemendo
A5 Communication
Quickchannel
ReadSpeaker
Sponsorsida semantix
Språkkonsulterna
Toxic