SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Case Consid

Green Cargo - Från analogt till en riktigt bra digital plattform!

Nu slipper Samuel och hans kollegor på Green Cargo bära med sig tunga pärmar, eller springa in till närmsta kontor för tåguppgifter. Green Cargo har tillsammans med sin partner Consid lanserat ett tillgängligt och socialt kommunikationsnav som kommer förenkla medarbetarnas yrkesvardag

Green Cargo är ett svenskt logistik- och godstransportföretag ägt av svenska staten. Med sina 1900 anställda, 360 lok och 5000 vagnar hjälper Green Cargo svenskt näringsliv att nå miljömålen. Deras transporter drivs med låg energiförbrukning eller förnybar energi, hela 94 % sker med eltåg. Green Cargo transporterar både råvaror och förädlade produkter till industrier både i Skandinavien och Europa.

Veronica Svahlin, kommunikatör på Green Cargo berättar om arbetet och det positiva resultatet:

– Vi har haft förmånen att få jobba med ett oerhört kompetent team som varit lyhörda, engagerade och lösningsfokuserade. Vi har stött och blött många frågor för att komma fram till ett bra resultat och vi är väldigt nöjda med slutprodukten.

Veronica fortsätter:

– En viktig framgångsfaktor, och kanske den viktigaste är att vi avsatte tid för praktiskt arbete och genomgång av det nya systemet tillsammans med teamet på Consid. Detta för att se så att den struktur vi hade fungerar i längden. Här kollade vi av funktionaliteten för att se vilka funktioner och lösningar som fungerar bäst för just vårt bolag.

Istället för att skicka mail har medarbetare börjat kommunicera med varandra via intranätet i olika grupper. Man delar nu dokument och olika händelser snabbt och smidigt på ett och samma ställe.

Alexander Gustafsson, lösningsarkitekt på Consid berättar:

– Under utvecklingen av Green Cargos nya intranätplattform har vi haft ett stort fokus på mobila enheter. Detta då den största delen av Green Cargos medarbetare har mobiltelefoner och surfplattor som primär enhet för att använda och ta del av informationen på intranätet. Green Cargos medarbetare befinner sig även ofta där mobiltäckningen är begränsad, därför har vi optimerat webbplatsen så den ska vara snabb och tillgänglig även vid dålig mobiltäckning.

Med den nya plattformen kan nu Green Cargo utveckla och integrera andra lösningar i intranätet för att skapa ett ännu bättre verktyg i framtiden.

Läs om hela projektet på https://www.consid.se/vad-vi-gor/case/green-cargo/

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter