SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Från stök till sök

Jenny Bisiach och Jesper Dittberner

Jenny Bisiach & Jesper Dittberner

Högskolan i Halmstad satsade på en förbättrad sökupplevelse när en ny extern webbplats skulle utvecklas.

Högskolan i Halmstad lanserade sin nya webbplats i februari 2019. Den tidigare webbplatsen hade många år på nacken och hade under sin livstid svällt ordentligt både i antal sidor och dokument, vilket gjorde att den av användarna upplevdes som rörig och svår att hitta på. Det tog man fasta på i webbprojektet och med hjälp av SiteVisions Search Enterprise samt design som lyfter fram sökfunktionen ska det nu vara lätt(are) att hitta rätt!

Vi berättar om arbetet med att utveckla webbplatsen, vilka vägval vi gjorde under processen och hur vi nu arbetar redaktionellt med sökindex och uppföljning av sökstatistik. Vi hoppas också kunna komma med tips på bra saker att tänka på i ett webbprojekt, utifrån våra erfarenheter under den här resan.

Om Jenny

Jenny Bisiach jobbar som digital strateg på Högskolan i Halmstad och är huvudansvarig för lärosätets digitala kanaler. Jenny var projektledare för arbetet med den nya webbplatsen.

Om Jesper

Jesper Dittberner jobbar som utvecklare på Consid med fokus Sitevision och integrationer. I projektet var Jespers roll övergripande arkitektur, synkroniseringslogik och rest-apikopplingar.

Logotyp Högskolan i Halmstad - Talare vid SiteVisiondagarna 2019

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter