SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Sätt mål – en trend och metodspaning!

Pierre Du Rietz

Web Service Awards trendrapporter om Sverige webbplatser och intranät visar år efter år på stora brister. En sådan är att det saknas mätbara mål för många webbplatser och intranät. De är inte heller anpassade efter besökarnas behov. Detta är en trend som Pierre Du Rietz och Web Service Award vill ändra på!

Ett skäl till att vi vill ändra trenden är att Web Service Awards undersökningar av webbplatser och intranät visar på ett klart samband mellan att arbeta metodiskt och att lyckas ge ett värde för sina besökare. Konsekvensen av att inte ha mål är även drastisk.

• Blir inte prioriterat av ledningen
• Mindre resurser än önskat
• Lägre värde för användarna
• Risk för att bli en informationskyrkogård

Pierre Du Rietz från Web Service Award kommer på SiteVisiondagarna att visa på statusen runt mål och metod för Sveriges webbplatser och intranät. Pierre kommer även att visa på olika enkla metoder för att sätta mål och arbeta metodiskt. Detta kommer varvas med goda exempel.

Om Pierre

Pierre Du Rietz är VD och Chefsanalytiker på Web Service Award. Pierre är även en av grundarna till företaget. Via sitt arbete på WSA så har Pierre undersökt och analyserat hur besökarna uppfattar Sveriges webbplatser och intranät sen 1999.

Pierre är också författare till den årliga trendrapporten Hur mår Sveriges webbplatser. Pierre driver även WSA-bloggen där han tar upp olika trender och insikter från WSAs olika undersökningar och analyser.

Logotyp Web Service Award - Talare vid SiteVisiondagarna 2019

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter