SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Intranät utan internet på världens hav

Erik Sylwan, Maria Mikko & Helena Gyllenskepp

Erik Sylwan, Maria Mikko
& Helena Gyllenskepp

Internkommunikation på världens hav, utan internet-uppkoppling. Hör hur Soya Group utvecklat funktioner och löst den utmaningen med SiteVisions webbarkivering och vyer.

Inom privatägda koncernen Soya Group i Stockholm finns bolaget Wallenius Marine, som är verksamt inom sjöfart och har över 1 000 sjöanställda. När koncernens webbgrupp skulle ta fram ett nytt intranät till hela koncernen ställdes man inför komplexiteten att nå medarbetare mitt ute på Stilla Havet, utan internet, på samma smidiga sätt som 200 kontorsanställda. Lösningen blev ett intranät från SiteVision där vyer, webbarkivering och egna WebAPI:er skapar en version av Intranätet för fartygen som varje natt skickas ut med satellit. Hör Erik, Mikko och Helena från Soya Groups webbgrupp berätta om det lyckade projektet.

Om Erik

Erik Sylwan är utvecklare med huvudsaklig fokus på web och relaterade tekniker och är Certified SiteVision Solution Developer (CSSD).

Om Maria

Maria Mikko arbetar som Web Manager med ansvar för 9 webbplatser och ett intranät.

Om Helena

Helena Gyllenskepp är Communications Manager och ansvarig för internkommunikationen inom koncernen och innehållet på intranätet.

Logotyp Soya Group - Talare vid SiteVisiondagarna 2019

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter