SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Responsivitet i SiteVision

Robert Lundin från SiteVision

Robert Lundin

Responsivitet på din webbplats och ditt intranät är en självklarhet idag. Men hur gör du i SiteVision för att få ut maximalt av verktyget när det kommer till det responsiva?

Robert går igenom inställningar för olika brytpunkter och vad de gör med webbplatsen. Hur du använder grid, rader och spalter på rätt sätt och resonerar kring när en layout bättre än en spalt? Hur bilder fungerar i olika brytpunkter och vad sker per automatik i verktyget och vad behöver du göra själv?

Hur kan du skapa olika upplevelser och presenterar innehållet på olika sätt kopplat till brytpunkter. Helt enkelt, vilka möjligheter finns i verktyget när det gäller responsivitet.

Fokus landar på redaktören/kommunikatören och administratören i detta pass och ni får med er mycket matnyttigt som går använda direkt när ni kommer hem.

Om Robert

Robert arbetar som kundansvarig och Art Director på SiteVision sedan snart två år tillbaka. Dessförinnan jobbade han på en byrå i rollen som Creative Director och Digital Director. Robert har dessutom en bakgrund som webbutvecklare och har utvecklat sidor i SiteVision sedan 2008 (certifikatnummer #002). Han har även lång erfarenhet i att jobba som redaktör i SiteVision.

SiteVision Logotyp

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter