SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Vi skapade ett tillgängligt intranät

Veronica Svahlin

Från passiva konsumenter till aktiva användare och fler vardagskommunikatörer. Ta del av hur Green Cargo skapade en digital arbetsplats där intranätet blev ett arbetsverktyg i vardagen.

Med cirka 1 900 anställda, utspridda över hela landet, där största delen av medarbetarna jobbar ute i produktion, utan tillgång till egen dator, är internkommunikationen en rejäl utmaning inom Green Cargo. Under passet berättar Veronica om Green Cargos arbete med att ta fram ett nytt intranät med fokus på att skapa en mer digital arbetsplats och ett arbetsverktyg i vardagen för alla bolagets medarbetare, där det nya intranätet ger möjlighet till större delaktighet, dialog och engagemang och där man gått från passiva konsumenter till att få fler aktiva användare och ”vardagskommunikatörer”.

Om Veronica

Veronica har jobbat med kommunikation i drygt 20 år i olika roller. Som internkommunikatör hos Green Cargo ansvarar hon för att utveckla bolagets internkommunikation. Under 2018 påbörjade bolaget arbetet med att ta fram ett nytt intranät, där Veronica var med och ledde arbetet. Lite drygt ett år senare lanserade man ett anpassat och lättillgängligt intranät och lade grunden för en mer digital arbetsplats där medarbetare kan samarbeta, ta del av, och bidra med information – var de än befinner sig.

Green Cargo talar vid SiteVisiondagarna 2019

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter