SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Vardagseffektivitet i det digitala kaoset

Catharina Carlsson

På det här passet får du konkreta tips på hur man kan arbeta mer strukturerat för att bli mer produktiv och samtidigt minska den digitala stressen.

En ändlös lista med arbetsuppgifter samtidigt som digitala system och verktyg plingar och påminner om uppgifter som ska utföras. Att försöka vara effektiv i den digitala världen kan vara stressigt, ibland övermäktigt.

Catharina Carlsson, verksamhetsutvecklare på Soleil, talar om vardagseffektivitet och ger konkreta tips på hur man kan arbeta mer strukturerat för att bli mer produktiv och samtidigt minska den digitala stressen. Hon visar även exempel på hur en digital arbetsplats i SiteVision faktiskt kan hjälpa medarbetaren att få en överblick och ge stöd för det egna arbetet, istället för att bara plinga och påminna.

Om Catharina

Catharina arbetar som verksamhetsutvecklare på Soleil och älskar struktur och ordning och reda! Hon har jobbat länge i gränslandet mellan verksamhet och IT och brinner för att hitta smarta arbetssätt och digitala lösningar som både är effektiva och som kan bidra till minskad stress.

Logotyp Soleil - Talare vid SiteVisiondagarna 2019

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter