SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Informationssäkerhet i den digitala vardagen – utveckling och trender

Anne-Marie Eklund Löwinder

En av världens sju nyckelbärare till internet och kanske också Sveriges främsta IT-säkerhetsexpert hjälper oss att höja vår kunskap om informationssäkerhet.

Vi bygger digitaliseringen på att allt ska vara uppkopplat och sammankopplat samtidigt som vi saknar förmågan att applicera ett relevant skydd. Vi tar för givet att vissa funktioner “bara fungerar”. Digitaliseringen skapar därmed riskaggregering av enorma proportioner. Något som kopplas till internet blir synligt på internet. Och om det är synligt är det ett potentiellt mål för attacker, förutsatt att inte något görs för att förhindra det.

Det finns ett antal fenomen som långsamt urholkar förtroendet för nätet, som ligger i linje med det som uppfattas som problematiskt. Förtroende och tillit är frågor som får alltmer uppmärksamhet. Företag förlorar pengar på att användare inte vågar göra affärer på nätet, myndigheter har problem med att införa digital förvaltning och civilsamhället är bekymrade över den personliga integriteten och förekomsten av identitetsstölder på nätet. Vad kan vi göra för att bli bättre på att skydda oss mot ont?

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation, som verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Internetstiftelsen ansvarar för den svenska toppdomänen .se och sköter även drift och administration av toppdomänen .nu.

Om Anne-Marie

Anne-Marie Eklund Löwinder är säkerhetschef på Internetstiftelsen och en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. 2013 var Anne-Marie första svensk att väljas in i Internet Hall of Fame. Hon är också en av de få personer i världen som har valts till Trusted Community Representative och i rollen som Crypto Officer deltar i nyckelgenereringen för DNSSEC i rotzonen för internet.

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter