SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service – hur gör vi?

Erik Boman-Börjesson

Lär dig mer om lagstiftningen kring tillgänglighet och ta del av praktiska tips kring hur du och dina kollegor kan upprätthålla och kanske även förbättra tillgängligheten på er webbplats.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service är implementerad och klar, men det finns fortfarande många frågetecken. Hur jobbar man som organisation för att kunna redovisa status på sin tillgänglighet? Vilka roller har vilket ansvar? Hur ser jag som redaktör till att upprätthålla tillgängligheten?

På det här passet kommer vi gå genom lagstiftningen och komma med praktiska och konkreta tips kring hur du och dina kollegor kan jobba för att på ett smidigt sätt bibehålla tillgängligheten på er webbplats.

Om Erik

Erik Boman-Börjesson är projektledare på Funka och håller även introduktionsutbildningar och utbildningar om lagkrav. Han är också Certified Professional in Accessibility Core Competencies (CPACC), en certifiering utfärdad av den internationella branschorganisationen IAAP.

SiteVision

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter