SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Digitala publikationer istället för pdf:er – tillgängligt och användarvänligt

Marie Gustafsson och Anne Joki Jakobsson från HiQ

Marie Gustafsson & Anne Joki Jakobsson

Behöver ni visa ut långa dokument på webben, till exempel policys, kvartalsrapporter, årsredovisningar och försäkringsvillkor? Vill ni göra det i html och lämna PDF-filer bakom er?

Kammarkollegiet berättar om en enkel intern process för publicering av långa dokument på ett tillgängligt och användarvänligt sätt. Från en bra ide till verklighet.

Så här presenterar Kammarkollegiet ett långt dokument på sin webb.

Om Anne

Anne Joki Jakobsson är kommunikatör med en mångårig bakgrund inom myndighetsvärlden. Under de senaste 15 åren har hon varit delprojektledare i olika webbprojekt och verkat för att driva digitalisering i små steg. Hon har varit redaktör för flera publikationer där fokus under de senaste åren alltmer riktats mot digitalt först för ökad tillgänglighet och hållbarhet. I dag är hon kommunikatör på Kammarkollegiet och i rollen som specialist för www.kammarkollegiet.se deltar hon i myndighetens arbetet med att skapa en tillgänglig och användarvänlig tjänstewebb. Drivkraften är att förstå användarnas behov och förväntningar, och som en del av det har hon tagit initiativ till att utveckla en funktion för att visa ut långa dokument i html.

Facebook: https://www.facebook.com/kammarkollegiet/

Om Marie

Marie Gustafsson är en erfaren projekt- och förvaltningsledare med bakgrund inom digital media, försäkring och bank. Under de senaste 19 åren har hon arbetat i huvudsak med webben i roller som systemägare, kravanalytiker, teamledare och projektledare. Idag driver hon projekt på HiQ och tar hand om förvaltningen av ett antal webbar och intranät. Nyckeln till framgång anser hon vara att alla inblandade vet vad man har för roll, samt vad projektet/uppdraget ska leverera och varför. Fokus ska ligga på att skapa de effekter man vill uppnå med en webb.

SiteVision
logga kammarkollegiet

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter