SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Från bottenbetyg
till Guldhand

Hanna vK Hällkvist och Kim Juppi från Collectum

Hanna vK Hällkvist & Kim Juppi

Hur det nya intranätet blev en förändringsdrivare inom såväl teknik som medarbetarengagemang.

2018 års vinnare av Guldhanden för bästa intranät delar med sig av erfarenheter och insikter från resan mot en digitaliserad arbetsplats där arbetet med intranätet har stått i centrum och blivit en motor för att driva medarbetarengagemang.

Collectum är valcentral för den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP och har ca 140 anställda varav samtliga arbetar i Stockholm.

Om Hanna

Hanna vK Hällkvist jobbar som kommunikatör och projektledare och ansvarade för införandet av det nya intranätet i organisationen.

Om Kim

Kim Juppi är IT- projektledare och ledde arbetet med den tekniska förstudien för det nya intranätet.

SiteVision

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Johanna Carlson
070-230 63 80

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter