SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Data storage och andra nyheter i Web/RESTApps

Robin Lagren från SiteVision

Robin Lagren

På detta pass går vi igenom vad som hänt och vad som kommer att hända kring WebApps och RESTApps.

Passet riktar sig till utvecklare som antingen är igång med apputveckling eller vill bli inspirerade att komma igång.

Om Robin

Jobbar som utvecklare på SiteVision och fokuserar mest på utvecklarspecifika lösningar.

SiteVision Logotyp

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter