SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Nya LR.se med medlemmen i fokus

Peter Käll från LR och Malin Håkansson från Strateg

Peter Käll & Malin Håkansson

Uppdraget, att skapa en ny digital plattform för ett av Sveriges största fackförbund, var förstås en utmaning. Men genom att göra hemläxan från början blev det betydligt enklare att effektivisera arbetet och se till att slutprodukten blev en fullträff.

Målet med den nya webbplattformen var att trygga den befintliga medlemmen i sitt medlemskap, men också att generera nya medlemmar. Genom ett agilt arbetssätt i ett mycket nära samarbete mellan kund, byrå och andra parter, nyttjade vi våra gemensamma kompetenser och skapade en ny webbplats med tydlighet, relevans och användaren i fokus.

Om Peter

Peter Käll jobbar som utvecklingsredaktör på Lärarnas Riksförbund, och har varit projektledare för den nya webbplatsen.

Om Malin

Malin Håkansson jobbar som byråchef på Strateg, och har varit projektledare på byrån som producerade webbplatsen.

Lärarnas Riksförbund talar vid SiteVisiondagarna 2019

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter