SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Utställning

Efterregistrering, mingel, stämpeljakt

Dag: Onsdag 16 oktober

Tid: 08.15-08.45

Efterregistrering

I infodisken två trappor finns namnbrickan till dig som inte redan registrerat dig. Du kan behöva uppge ditt namn för att passera vakten nere vid entrén.

Utställning

Två trappor upp träffar du alla utställare och branschkollegor.

Stämpeljakt

Passa på att samla stämplar hos våra utställare. Stämpelkort hittar du i din namnbricka eller hämtar i infodisken. Utslagsfrågan finns i SiteVisions yta, mitt emot infodisken. Där lämnar du även in stämpelkortet om du vill vara med i vår utlottning, senast onsdag kl 13.10.

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter