SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Värdeskapande information

Johan Sjödin, Vakin, talar på SiteVisiondagarna 2019

Johan Sjödin

Vakin, vatten- och avfallskompetens i norr, är ett kommunalt vatten, avlopp och avfallsföretag. Vakin är idag inne i en förändringsresa där kundfokus är ett centralt begrepp.

En del av arbetet är att skapa värdeskapande information för kunderna. I detta seminarium kommer ni att få en inblick i Vakins arbete med att skapa mervärde via information och kommunikation.

Passet är uppdelat i två delar, den första delen handlar om hur det interna och dagliga arbetet bidrar till värdeskapande information. Den andra delen är en fundering över dagens medielandskap och hur Vakin väljer att nyttja olika kanaler.

Samtidigt som Vakin gör sitt förändringsarbete förändras världen och vår omgivning i en rasande fart. Hur ska vi agera med information och kommunikation när det enda konstanta är förändringar.

Vakin var 2018 nominerade till Guldhanden som bästa kommersiella webbplats.

Om Johan

Johan Sjödin är systemvetaren som sadlade om och blev kommunikatör. Genom att kombinera systemvetenskapliga principer och metoder i kommunikatörsrollen skapas nya infallsvinklar som både kan förundra och inspirera.

Vakin talar vid SiteVisiondagarna 2019

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter