Logotyp för SiteVisiondagarna 2020
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Alltid relevant

Ann Hellenius ger dig nycklar som utvecklar ditt ledarskap och självledarskap så att du alltid kan hålla dig relevant i en snabbrörlig omvärld.

Ann Hellenius

Digitaliseringsexpert, föreläsare och författare

Just nu är ledarskap och självledarskap av flera anledningar extra utmanande. Vi står alla inför snabba omställningar och digitaliseringen driver upp utvecklingstakten ytterligare. Ann Hellenius förläser om vad vi kan göra för att börja gå i takt med en snabb omvärld på ett hållbart sätt.

Hur blir man en bra ledare i en samtid präglad av digitalisering, artificiell intelligens och exponentiell utveckling? Medan vissa verksamheter konstant utvecklas utan att de anställda behöver jobba ihjäl sig jobbar andra med en alltmer pressad personalstyrka. Vilka ledaregenskaper blir viktigare i en omvärld i snabb förändring? Vilka blir mindre viktiga eller rent av kontraproduktiva?

Ann föreläser om nycklar för att utveckla ditt ledarskap och självledarskap så att du alltid kan hålla dig relevant i en snabbrörlig omvärld. Om hur allt börjar med en ökad självkännedom och kongruens; om hur tillit driver fram snabbfotade verksamheter; om hur utveckling numera sker i ekosystem och vad detta innebär för ledarskapet; om hur du själv och dina medarbetare kan bli nyfikna på utveckling samt hur förmågan att fokusera och att organisera för ett hållbart liv blivit allt viktigare.

Om Ann Hellenius

Ann Hellenius är digitaliseringsexpert, föreläsare och författare till boken Alltid Relevant: Nycklarna till framgångsrikt ledarskap i en snabbrörlig värld (2020). Ann har lång erfarenhet av ledande roller, varit managementkonsult i London och Stockholm, entreprenör och vd och verksam både inom det privata näringslivet och i det offentliga. Veckans affärers listade henne som en av näringslivets mäktigaste kvinnor inom tech 2019. Sedan ett antal år är hon medlem i regeringens digitaliseringsråd.

Platinumsponsorer

Guldsponsorer

Silversponsorer