Logotyp för SiteVisiondagarna 2020
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Nyheter i WebApps och RestApps

Utveckling står aldrig stilla och självklart har det hunnit hända en hel del under året som gått när det handlar om SiteVisions ramverk för WebApps och RESTApps.

Klas Hedström

Utvecklare på SiteVision

Joakim Lindqvist

Utvecklare på SiteVision

Under det här passet lyfter vi nyheter i och kring ramverket för utveckling av egna Tillägg. Du får ta del av nya metoder och möjligheter som hjälper dig att skapa ännu bättre kundnytta med de WebApps och RESTApps som du utvecklar.

Fokus kommer att ligga på kod och passet vänder sig främst till dig som har viss vana att utveckla egna Tillägg för SiteVision.

Vi kommer kika på ett antal guldkorn, exempelvis:

  • Hooks
  • Global appData
  • Skicka data till en komponent vid rendering
  • Hantera nästlade ListComponents
  • RESTApp Invoker
  • Privileged (serviceanvändare)
  • Förbättringar i arbetsmönstret vid utveckling av WebApps & RESTApps

Om Klas & Joakim

Klas och Joakim arbetar båda som utvecklare samt utbildare för de utvecklarkurser som SiteVision erbjuder.

SiteVision

Platinumsponsorer

Guldsponsorer

Silversponsorer