Logotyp för SiteVisiondagarna 2020
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

En enklare digital arbetsvardag 

Vad är en digital arbetsplats – och hur möter du bäst dina medarbetares olika behov? Matthias och Fredrik berättar.

Fredrik Stodne

SiteVision-ansvarig på Soleil

Matthias Lehnecke

Verksamhets- och affärsutvecklare samt digital strateg på Soleil

Att pussla ihop en digital arbetsplats med verktyg som ger de positiva effekter man eftersträvar för alla medarbetare i verksamheten kräver sin tid och digitala mognad. Matthias och Fredrik diskuterar och visar hur man kan få en enklare digital arbetsvardag.

Digitala verktyg ska hjälpa oss att utföra våra arbetsuppgifter så enkelt som möjligt, och med smarta funktioner kan verktygen minimera eventuella fel och förhoppningsvis går även arbetet snabbare att utföra. När många tidigare manuella arbetsuppgifter har digitaliserats har därför verkligheten gett oss en arbetsvardag där vi i snitt använder ett stort antal system, på många olika enheter och där vi arbetar på flera olika platser under dagen.

Under 2020 har även nya digitala verktyg introducerats på många arbetsplatser i rasande takt för att verksamheten ska kunna fortgå även under ändrade förutsättningar. Många gånger utan en förberedd introduktionsplan, användarutbildning eller tanke på hur de här verktygen ska förhålla sig till organisationens övriga verktyg i det längre perspektivet. Många organisationer har därför utvecklat sin digitala arbetsvardag för medarbetarna utan att knappt hunnit reflektera över det.

Matthias och Fredrik diskuterar vad en digital arbetsplats är och hur man behöver ta hänsyn till vilka effekterna blir för medarbetarna när man formar den. De visar hur SiteVision är ett självklart val som hub i den digitala arbetsplatsen och där andra verktyg kan integreras så att medarbetarnas olika behov tas tillvara.

Om Matthias

Matthias Lehnecke jobbar som verksamhets- och affärsutvecklare samt digital strateg hos Soleil. Han har över 20 års erfarenhet från arbete med externa webbplatser, intranät och digitala arbetsplatser inom både offentlig och privat sektor.

Om Fredrik

Fredrik Stodne är SiteVision-ansvarig på Soleil. Han har jobbat som projektledare och utbildare i ett flertal SiteVisionprojekt bland annat Försvarshögskolan och Migrationsverket.

 

Platinumsponsorer

Guldsponsorer

Silversponsorer