Logotyp för SiteVisiondagarna 2020
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Varför ett mediahanteringssystem?

Torbjörn Nilsson resonerar kring behov och möjligheter med en mediabank. Till sin hjälp har han Skellefteå kommun och Kalmar kommun som delar med sig av exempel och erfarenheter av ImageVault.

Torbjörn Nilsson

Partneransvarig ImageVault

Somliga frågar sig om det verkligen är värt att investera i ett dedikerat system för att hantera media när den redan inbyggda funktionaliteten i SiteVision är så pass bra. Lyfter vi blicken från mediahanteringen i just SiteVision och funderar kring övriga intressenter och användningsområden klarnar oftast behovet. Varför lägga tid på att ladda upp samma bild eller film på många olika platser? Hur spårar vi användningen och hur hittar våra kollegor mediafilerna de behöver för sitt arbete. Hur ska de veta om de får använda dem och att den där RAW-formatsbilden inte är direkt optimal att använda i en PowerPoint.

Många gånger finns även ett behov av att på ett enkelt och smidigt sätt kunna dela ut valda delar av sin mediabank till kommuninvånare, samarbetspartners eller andra intressenter.

I detta spännande föredrag får vi lyssna på erfarenheter och exempel från Skellefteå kommun och Kalmar kommun som nyttjar mediabanken ImageVault för att lösa just dessa frågeställningar.

  • Vad fanns det för utmaningar när de skulle välja och starta upp?
  • Vad var det för behov de ville lösa?
  • Hur kan ImageVault användas utanför SiteVision?
  • Hur kan vi tillgängliggöra mediafiler på ett snabbt, snyggt och effektivt sätt för olika intressenter?
  • Om de skulle börja om idag, vad hade de gjort annorlunda och finns det några bra lärdomar?

Om Torbjörn Nilsson

Torbjörn är partneransvarig på ImageVault.

Förutom Torbjörn medverkar Maria Holm, kommunikationsstrateg och Emil Tjärnström, kommunikatör från Skelleftå kommun samt en representant för Kalmar kommun.

Platinumsponsorer

Guldsponsorer

Silversponsorer