Logotyp för SiteVisiondagarna 2020
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Alla dina målgrupper – så når du dem

Sofia Olofsson ger konkreta tips om hur du kan anpassa dina webbtexter för att hjälpa olika målgrupper att ta till sig budskapet. Passet riktar sig till dig som skriver och planerar innehåll på webben.

Regionchef för Språkkonsulterna i södra Sverige

Vet du vem du skriver dina webbtexter för? Förmodligen många olika målgrupper, med olika behov. En del är otåliga och vill ha svar snabbt, medan andra vill ha fördjupning. Somliga läsare har också stora svårigheter att ta till sig text.

Sofia kommer att prata om hur du kan anpassa dina webbtexter efter de olika mottagarnas behov. Genom exempel från webbplatser får du konkreta tips om hur du kan hjälpa olika målgrupper att ta till sig budskapet. Passet riktar sig till dig som skriver och planerar innehåll på webben.

Om Sofia Olofsson

Sofia skriver webbcopy sedan tio år tillbaka åt privata företag, kommuner och myndigheter. Hon har varit expertrådgivare och kommunikatör i webbprojekt på till exempel Jordbruksverket och CSN och även varit innehållsansvarig för en webbshop. Sofia är specialist på att formulera och strukturera webbtexter så att de når fram till den tänkta målgruppen. Hon är också en uppskattad kursledare och föreläsare som ofta utbildar i klarspråk och tillgänglighet på webben.

Sofia Olofsson är examinerad språkkonsult i svenska och regionchef för Språkkonsulterna i södra Sverige.

Platinumsponsorer

Guldsponsorer

Silversponsorer