SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se

Fika

Serveras hos utställarna

Dag: Onsdag 16 oktober

Tid: 09.30-10.00

Vi serverar

Kaffebuffé med smörgås samt smått och gott.

Specialkost?
Innehållet specificeras närmare inpå evenemanget.

Specialkost finns längst in i utställningen mot föreläsningssalarna.

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter