SiteVisiondagarna
Sök på sitevisiondagarna.se
Sök på sitevisiondagarna.se
Logotyp SiteVisiondagarna 2019

Ses igen 20–21 oktober 2020

Snabbreprisen från SiteVisiondagarna 2019

På scen

Ami Hemviken

En av Sveriges främsta föreläsare inom beteende och kommunikation ger oss verktyg att lyckas övertyga andra med vår kommunikation.

Anne-Marie Eklund Löwinder

En av världens sju nyckelbärare till internet och kanske också Sveriges främsta IT-säkerhetsexpert.

 Magnus Aschan

Journalist och optimist som menar att framtiden är ljus. Sättet vi får vård, vad vi äter, hur vi förflyttar oss förändras. Det kommer bli bättre - för alla.

Guldhanden

Guldhanden

Under sitevisiondagarna belönar vi organisationer som med hjälp av SiteVision lyckats skapa webbplatser och intranät utöver det vanliga.

Sponsorcase

Våra platinumsponsorer visar exempel på sina arbeten

Consids case
Limeparks case
Soleils case

Förra året

Var du inte på sitevisiondagarna förra året eller missade du något som du gärna ville se?

Kontakta oss

sitevisiondagarna@sitevision.se

Anmälan

Ulrika Sandberg
anmalan@sitevisiondagarna.se

Sponsorer

Daniel Klingzell
sponsor@sitevisiondagarna.se


SiteVision

SiteVision på Facebook
sitevision.se
SiteVision på Instagram
SiteVision på Twitter